Prvošolci OŠ Šmarjeta so se tudi letos priključili k akciji Društva Bralna značka v akcijo KNJIGE ZA PRVOŠOLCE. Tako smo 17. septembra 2021, na uradni začetek tekmovanja za Bralno značko (kar je rojstni dan Franceta Bevka in tudi dan smrti), razdelili knjige PONIKALNICE pisatelja Miroslava Košute in ilustratorke Suzi Bricelj, v kateri bo toliko ugank, kolikor let praznuje Bralna značka. Učenci so prvič obiskali knjižnico, se spoznali s pravili v knjižnici, ogledali, kje so knjige namenjene njihovi starostni stopnji ter v okviru Knjižnično-informacijskih znanosti spoznali z najpomembnejšim prostorom v šoli. Učenci so obljubili, da bodo v knjižnico redno in pridno zahajali vse dni svojega šolanja in si tako bogatili besedni zaklad in pridobivali nova znanja. Učiteljici, skupaj z drugo strokovno delavko in s knjižkotom pa jih bodo pri tem spodbujali in podpirali.