Med knjigami v knjižnici lahko otroci dobijo tudi knjige za domače branje (čtivo) in tudi tiste, ki so na seznamu za Bralno značko. Vsako leto ob zaključku Bralne značke se jim podeli priznanje.

Učenci od 1. do 3. razreda opravljajo domače branje skupaj v razredu. Učenci od 4. do 9. razreda pa imajo določen naslov knjige, katero morajo prebrati v določenem času. Seznam knjig za domače branje  so dobili v začetku leta v razredu, objavljen pa je tudi v šolski knjižnici na oglasni deski.