Na šoli imamo 2 bralni znački. Vse slovensko bralno značko S knjigo v svet ter šolslko bralno značko, katero imenujemo Sončkova bralna značka. S sončkovo bralno značko tudi sodelujemo v mednarodnemu projektu o bralni pismenosti Read to succeed.

Otroci dobijo sezname priporočljive literature za bralno značko. Nekatere knjige so dosegljive v šolski knjižnici, nekatere pa v Knjižnici Mirana Jarca. Iz seznama si otroci izberejo 3 knjige, 1 pa po lastni izbiri. Naučiti se morajo tudi 2 pesmi iz predpisanih pesniških zbirk.

Otroci prve in druge triade pa se potegujejo tudi za EKO bralno značko. Priporočilni seznam je objavljen na spletni strani knjižnice ter na oglasni deski v šolski knjižnici.

Ob koncu leta pa na šoli slovestno podelimo priznanja vsem tistim učencem, ki so v tekočem šolskem letu uspešno prebrali knjige in s tem opravili bralno značko.

ZKLJUČEK BRALNE ZNAČKE

25. 5. 1999 Vitan Mal
26. 5. 2000 Gašper Tič
27. 5. 2001 Janez Bitenc slike
28. 5. 2002 Desa Muck
21. 5. 2003 knjižni bazar
21. 5. 2004 Butalci (Kranjski komedijanti) slike
2. 6. 2005 Primož Suhodolčan slike
1. 6. 2006 Uroš Horvat slike
22. 5. 2007 Andrej Rozman Roza slike
9. 6. 2008 knjižni kviz z BB-show slike
23. 5. 2009 Amadou Diarra slike
9. 5. 2010 Potujoče gledališče slike
23. 5. 2011 Nejka Omahen slike
25. 4. 2012 Ivan Sivec slike
20. 5. 2013 Jana Morelj slike
19. 6. 2014 Zvezdica zaspanka (naši učenci) slike
11. 6. 2015 Žiga X Gombač slike
6. 6. 2016 Zmešnjava pravljic + Boštjan Gorenc – Pižama slike
30. 3. 2017 Izar Lunaček slike
6. 4. 2018 Lucija Čirović slike
2. 4. 2019 Primož Suhodolčan slike
2020 Zaključna prireditev odpadla zaradi epidemije