Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin OŠ Šmarjeta za šolsko leto 2022/2023.

Šola razpolaga z učbeniškim skladom. Učenci dobijo v začetku šolskega leta učbenike, katere potrebujejo pri posameznem predmetu za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik, mora učbenik odkupiti. Šola omogoča izposojo učbenikov od 1. do 9. razreda.

Vsi učenci OŠ Šmarjeta so uporabniki učbeniškega sklada OŠ Šmarjeta. Učenci dobijo vse potrebne učbenike v šoli brezplačno! Stroške izposoje učbenikov krije pristojno ministrstvo. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo v šoli brezplačno tudi učno gradivo oz. delovne zvezke.

Delovne zvezke in potrebščine od 4. do 9. razreda kupite starši sami. Za otroke 1., 2. in 3. razredov kupite le potrebščine (za nekatere potrebščine za likovni pouk bomo v šoli naredili skupno nabavo, za kar dobite v septembru posebno položnico). Delovne zvezke in potrebščine kupite po priloženih seznamih v knjigarnah ali preko spleta. Za pravilnost podatkov na naročilnicah zunanjih ponudnikov ne odgovarjamo. Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je neodvisna od šole in jo opravite vsak samostojno na podlagi ponudnika, ki je vam najugodnejši.

Skupna nabavna cena delovnih zvezkov, katere kupijo starši, je bila potrjena s strani Sveta staršev na seji 12. maja 2022.

Če želite učbenike, ki jih imate izposojene v letošnjem letu, obdržati, snemite obrazec odkup učbenikov, ga natisnite, izpolnite in ga prinesite v šolsko knjižnico ali v tajništvo PREDEN vrnete gradivo iz učbeniškega sklada v šolo. Če učbenika ne vrnete ali vrnete poškodovanega, se vam na podlagi 12. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (UL RS, št. 12/2020) zaračuna odškodnina za izgubljeni oz poškodovani učbenik, katera je zaračunana na položnici ob koncu šolskega leta.

Delovne zvezke in potrebščine kupite v knjigarnah ali preko spleta. Različni ponudniki oddajo svoje ponudbe tudi v šolo, njihove ponudbe ter kataloge si lahko ogledate na povezavah spodaj. Za pravilnost podatkov na naročilnicah zunanjih ponudnikov ne odgovarjamo. Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je NEODVISNA od šole in jo opravite vsak SAMOSTOJNO na podlagi ponudnika, ki je VAM najugodnejši.

Ponudniki, ki sodelujejo z nami in so vam pripravili online naročilnico so (predstavljeni po abecednem vrstnem redu):

 

Učbenike dobijo učenci prvi teden v septembru.
Upravljalec učbeniškega sklada na OŠ Šmarjeta je knjižničar Andrej Kovačič, kateri upravlja učbeniški sklad po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.