Knjižnica OŠ Šmarjeta (ustanovitev enorazrednice je bila leta 1856) je na šoli že od zgraditve šole leta 1970. Na začetku je bila v majhnih prostorih (30 m2), od dograditve leta 1990, pa je na sedanjem mestu. Leta 2003 je bila knjižnica prenovljena. Takrat je dobila poleg knjižnice še čitalnico. Sedaj knjižnica deluje na 112 m2 prostora, od tega je 44 m2 namenjeno čitalniškemu delu. Knjižnica ima danes okoli 15.000 vpisanega gradiva ter okoli 1.000 ernot neknjižnega gradiva. Vso gradivo je locirano v knjižnici, vključno s strokovno literaturo. Izposoja poteka avtomatizirano, uporabljamo pa windows program WinKnj (od podjetja MordiCom iz Solkana) ter od leta 2019 tudi Cobiss (postopen prehod).

Katalog knjižnice je dosegljiv tudi preko spletne knjižnice in portala Cobiss.

Knjižnica ima tudi mrežno povezavo in dostop do Interneta (ADSL). Za potrebe uporabnikov sta v knjižnici 2 računalnika z dostopom do Interneta.

Knjižnica posluje po knjižničnem redu ki je bil sprejet na svetu staršev in svetu šole ter potrjen s strani ravnateljice in je veljaven od 1. 9. 2008.

Knjižničar skrbi tudi za učbeniški sklad.

V šolski knjižnici lahko naročite tudi mladinski tisk (revije).

Nenaročenih ogledov knjig in revij ne vračamo ampak sprejmemo kot dar (po 45. členu o Varovanju potrošnikov).

Če imate kakšno vprašanje, lahko pišete na knjiznica@os-smarjeta.si

Lako pa tudi iščete po straneh Digitalne knjižnice Slovenije