UČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Šola razpolaga z učbeniškim skladom. Učenci dobijo v začetku šolskega leta učbenike, katere potrebujejo pri posameznem predmetu za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik, mora učbenik odkupiti. Šola omogoča izposojo učbenikov od 1. do 9. razreda.

Vsi učenci OŠ Šmarjeta so uporabniki učbeniškega sklada OŠ Šmarjeta. Vsi učenci dobijo vse potrebne učbenike v šoli brezplačno! Stroške izposoje učbenikov krije MIZŠ. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo v šoli brezplačno tudi učno gradivo oz. delovne zvezke.

Delovne zvezke in potrebščine kupite sami po seznamih objavljenih spodaj. Za otroke 1., 2. in 3. razredov kupite le potrebščine. V nekaterih delovnih zvezkih so tudi kode za online dostop do dodatnih nalog (interaktivni delovni zvezki ter učbeniki). Za reševanje le-teh potrebujete doma tudi računalnik ali tablico ter dostop do interneta. V primeru šolanja na daljavo, boste za izvajanje učnega procesa na domu (poleg učbenikov in delovnih zvezkov) potrebovali tudi domači računalnik (ali tablico) ter internet.

Seznam objavljen 12. 6. 2020.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin OŠ Šmarjeta za šolsko leto 2020/2021.

Seznam delovnih zvezkov, katere kupijo starši, je bil potrjen s strani Sveta staršev na korespondenčni seji 8. maja 2020.

Če želite učbenike, ki jih imate izposojene v letošnjem letu, obdržati, snemite obrazec odkup učbenikov, ga natisnite, izpolnite in ga prinesite v šolsko knjižnico ali v tajništvo PREDEN vrnete gradivo iz učbeniškega sklada v šolo. Enako velja za poškodovano gradivo. Po vrnitvi gre poškodovano gradivo v odpis in nato v star papir oz. razrez in odkup ni več možen.

Delovne zvezke od 4. do 9. razreda in potrebščine za vse razrede kupijo starši sami !!!

Delovne zvezke in potrebščine kupite v knjigarnah ali preko spleta.
Različni ponudniki oddajo svoje ponudbe tudi v šolo, njihove ponudbe ter kataloge si lahko ogledate na povezavah spodaj. Za pravilnost podatkov na naročilnicah zunanjih ponudnikov ne odgovarjamo.

Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je NEODVISNA od šole in jo opravite vsak SAMOSTOJNO na podlagi ponudnika, ki je VAM najugodnejši.

Ponudniki, ki sodelujejo z nami in so vam pripravili online naročilnico so:

Učbenike dobijo učenci prvi teden v septembru.
Upravljalec mora upravljati učbeniški sklad po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.