2012-12-01 20.18.23

Šolska knjižnica je odprta vsak dan pred poukom ter po pouku, ter med odmori za malico.
To je vsak dan od 7.30 do 10.15 ter od 11.50 do 13.30.