Drugega aprila se uradno konča tekmovanje za Bralno značko, ki poteka vsako leto do 17. septembra. Tako smo v ponedeljek, 4. aprila 2022 s prireditvijo tudi uradno zaključili tekmovanje ter vsem, ki so opravili bralno značko S knjigo v svet podelili priznanja. Učenci so za nagrado bili oproščeni ene ure pouka in so z gostom, ilustratorjem in pisateljem Urošom Hrovatom spoznavali, kako nastane ilustracija oz strip. Otroci so v multimedijskem nastopu lahko videli in spoznali ilustracije ter knjige našega gosta, katere si lahko izposodijo tudi v šolski knjižnici.